Tuesday, August 22, 2017

Ogłoszenie wyników

Z wielką przyjemnością ogłaszamy, iż zwycięstwo w klasowym projekcie na najlepszą gazetkę anglojęzyczną wywalczyła Ql Sql! Serdeczne gratulacje dla redaktorów: Kacpra Dzaczkowskiego-Suszek, Filipa Sontowskiego, Maksymiliana Bularza, Wojciecha Sadowskiego i Jana Bobrzyka!

No comments:

Post a Comment