Wednesday, September 21, 2016

Multitest 2016

Konkurs Multitest z języka angielskiego odbędzie się 19 października 2016. Szczegółowe informacje u nauczycieli przedmiotu. 

Multitest 2016 zakres materiału 

Klasa 1 gimnazjum 
1. Gramatyka: 
zakres materiału dla szkoły podstawowej, 
 wyrażanie przyszłości: czasy: future simple, present continuous i "be going to", 
porównanie czasów: Present simple i Present continuous, 
czas Past continuous, 
Present perfect, 
porównanie czasów: Past simple i Past continuous,
 when, while, as, during,
 czasowniki modalne: "should, can, could, must, would, may, shall", 
some/any/no + thing, body, one, where,
tryb rozkazujący, przymiotniki z końcówką -ed i -ing, 
nieregularne przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym,
spójniki, 
zdania warunkowe I typu,
podstawowe "phrasal verbs" z "get, switch, turn, look, put, take, set". 

2. Funkcje językowe i słownictwo: 
sklepy i zakupy, 
 praca, zawody i czynności z nimi związane, 
opis wyglądu i osobowości człowieka, 
opis ubrań, 
uczucia i emocje,
 wyrażanie opinii, planów, zamiarów, 
 jedzenie i jego składniki,
 różne formy transportu,
 podróżowanie, 
wielkie miasta świata, 
 zdrowie, choroby, ich objawy i leczenie, wypadki, 
pogoda, krajobrazy, 
 w kinie, typy filmów,
 zgadzanie i nie zgadzanie się, 
użycie czasowników "make", "do", "take" i "have", 
 spędzanie wolnego czasu. 


Wszystkie daty konkursu Multitest dla poszczególnych przedmiotów: 
Język polski - 17-10-2016 r. 
Matematyka - 18-10-2016 r. 
Język angielski - 19-10-2016 r. 
Język niemiecki - 19-10-2016 r. 
 Historia - 20-10-2016 r. 
Chemia - 20-10-2016 r. 
Fizyka - 20-10-2016 r.
Przyroda - 21-10-2016 r. 
 Biologia - 21-10-2016 r. 
 Geografia - 21-10-2016 r. 
 Dopuszcza się zmianę terminu przeprowadzenia testu z danego przedmiotu pod warunkiem, iż odbędzie się on między 17-10-2016r. a 21-10-2016 r.